MODELE WIELORÓWNANIOWE


Modele wielorównaniowe znajdują zastosowanie przy jednoczesnym badaniu kształtowania się wartości wielu zmiennych, pozostających ze sobą w określonych związkach przyczynowo-skutkowych.

Wprowadzenie

Sposób zapisu

Podział modeli wielorównaniowych:

Zadania do samodzielnego rozwiązania


Modele ekonometryczne | | Ekonometria |