Opis ćwiczeń

W przygotowanym kursie znajdują się zagadnienia teoretyczne, zadania przykładowe z rozwiązaniami oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

            W zagadnieniach teoretycznych zostały zaprezentowane treści tematyczne dotyczące zasad doboru zmiennych objaśniających do modelu, analizy rozkładu reszt modelu, zastosowania algorytmu Gaussa - Newtona w szacowaniu parametrów strukturalnych modeli oraz zasad konstrukcji modeli autoregresyjnych i wielorównaniowych.

Zadania przykładowe z rozwiązaniami stanowią praktyczne zastosowanie przestawionych w zagadnieniach teoretycznych wiadomości, jak również umożliwiają dokładne przeanalizowanie metod i narzędzi omówionych w części teoretycznej.

Zadania do samodzielnego rozwiązania pozwalają na sprawdzenie przyswojonej wiedzy z określonego tematu. Student będzie miał obowiązek skonsultować rozwiązanie wymienionych wyżej zadań z prowadzącym ćwiczenia .

Wskazówki umożliwiające efektywne wykorzystanie przygotowanego kursu:

 

 

Modele ekonometryczne | | Ekonometria |