DOBÓR ZMIENNYCH DO MODELU EKONOMETRYCZNEGO

           

Ze względu na to, że zjawiska ekonomiczne są zazwyczaj skomplikowane, zachodzi potrzeba ustalenia grupy czynników, wpływających na zmiany wartości zmiennej objaśnianej. Zazwyczaj odbywa się to poprzez redukcję pierwotnie ustalonego zbioru zmiennych. Redukcja zbioru zmiennych objaśniających opiera się na zasadach ogólnych, a proces eliminacji zmiennych objaśniających można przedstawić schematycznie.

W przygotowanym pakiecie przedstawiono dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego za pomocą:

Punktem wyjścia przedstawionych metod jest macierz współczynników korelacji W.

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania

 

Modele ekonometryczne | | Ekonometria |