Cel ćwiczeń

 

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu "Ekonometria" jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zasad doboru zmiennych objaśniających do modelu, analizy rozkładu reszt modelu, zastosowania algorytmu Gaussa - Newtona w szacowaniu parametrów strukturalnych modeli oraz zasad konstrukcji modeli autoregresyjnych i wielorównaniowych.

Przedstawione w pakiecie informacje na temat wymienionych wyżej zagadnień umożliwią ponadto wykorzystanie metod ekonometrycznych w opisie i analizie procesów społeczno-ekonomicznych.

           

 

 

 

 

Modele ekonometryczne | | Ekonometria |